Objednávky: 16 877

Poplatky za colné prejednanie

Cenník poplatkov za colné prejednanie platný od 1.7.2019


Poplatok za vopred uhradené platby
 Za platbu cla a dane zodpovedajú zákazníci. Spoločnosť SPS vopred uhradí za platcu clo, dane a ďalšie administratívne poplatok. Poplatok účtovaný spoločnosťou SPS bude potom vychádzať z výšky zaplatenej sumy.
2% zo zaplatenej sumy alebo minimálne 15,00€
 Poistená záruka prepravy (vystavenie T1)
Spoločnosť SPS môže rozšíriť prepravný postup, aby umožnila prepravu zásielky
25,00€/zásielka
Vystavenie JCD
Poplatok za vystavenie JCD
15,00€/zásielka
 Ďalšie tarifné položky
Ak ma colné vyhlásenie viac ako päť tarifných riadkov, za každý ďalší tarifný riadok bude účtovaný príplatok.
 5,00€ za každý ďalší tarifný riadok
 Služby colného prejednávania po vstupe
Spoločnosť SPS môže colne prejednať požiadavku od dovozcov na zmenu tykajúcu sa zásielky, respektívne na vrátenie preplatku cla a/alebo dane, zaplatiť ďalšie clá dlžné colnej správe a/alebo požiadať o vrátenie cla
 20,00€/zásielka
Poskytnutie údajov na preclenie
Na žiadosť zákazníka je dokumentácia k precleniu postúpená nezávislému colnému zástupcovi, ktorý zabezpečí preclenie. Údaje je možné poskytnúť len príjemcovi alebo poverenej tretej strane výhradne osobne alebo písomnou formou vrátane elektronickej formy na vopred definované e-mailové adresy. SPS zabezpečí prepravu do cieľovej destinácie po ukončení preclenia
10,00€/zásielka


Slovak Parcel Service, spol.s r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien.
12. 4. 2021

Palivový príplatok - medzinárodná preprava

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 12.04.2021 je hodnota palivového príplatku nasledovná: ...

1. 4. 2021

Palivový príplatok - vnútroštátna preprava

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 01.04.2021 je výška palivového príplatku pre vnútroštátnu prepravu 4% z prepravnej...


Všetky novinky

2013 – 2021 © slovak parcel service
Tvorba webstránok od AlejTech, spol. s r.o.