Objednávky: 16 877

Správa o výsledkoch prešetrenia reklamácií za rok 2018

28. 2. 2019

Spoločnosť Slovak Parcel Service s. r. o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji v zmysle § 28 ods. 6 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách oznamuje, že v roku 2018 bolo prijatých celkom 9 650 reklamácií. Z prijatých reklamácií bolo 7 540 uznaných a ich príčinou bolo najmä poškodenie, strata alebo oneskorené dodanie zásielok.

Zostávajúcich 2 110 reklamácii bolo zamietnutých najmä z dôvodu nesprávneho alebo nevhodného balenia zásielok, prípadne uvedenia nesprávnych údajov odosielateľom zásielky.


späť22. 4. 2019

Palivový príplatok - medzinárodná preprava

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 22.04.2019 je hodnota palivového príplatku nasledovná: ...

1. 3. 2019

Palivový príplatok - vnútroštátna preprava

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 01.03.2019 je výška palivového príplatku pre vnútroštátnu prepravu 3% z prepravnej sadzby...

28. 2. 2019

Správa o výsledkoch prešetrenia reklamácií za rok 2018

Spoločnosť Slovak Parcel Service s. r. o. , Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji v zmysle § 28 ods. 6 zákona č. 324/2011 Z. z....


Všetky novinky

2013 – 2019 © slovak parcel service
Tvorba webstránok od AlejTech, spol. s r.o.