Objednávky: 16 877

Hromadná úhrada dobierok

Dobierkové sumy sú posielané ako hromadná platba t.j. platby za viacero dobierkových zásielok sa konsolidujú do jednej platby za zákaznícky účet.

Frekvenciu na posielanie platieb je po dohode možné nastaviť na 1x za pracovný deň, 1x za týždeň, 1x za dva týždne a 1x mesačne.

K hromadnej platbe je zasielaný rozpis/avízo na zákazníkom definovanú e-mailovú adresu, alternatívou je uloženie na zákazníkov (s)ftp server.

Avízo je vo formáte csv[i] s nasledovným formátom[ii]:

VS: Variabilný symbol platby (automaticky generovaný)

TRK: Skrátené číslo zásielky (t.j. namiesto 703012345678901 je uvedené 012-34567890)

REF: Referencia zásielky (špecifikovaná zákazníkom pri posielaní dobierkovej zásielky)

SUMA: Dobierková hodnota zásielky

MENA: Identifikácia meny hodnoty zásielky

DATUM: Dátum zaslania platby

POD: Dátum doručenia zásielky

IBAN: Číslo účtu, na ktorý bola platba zaslaná

BIC: Identifikačný kód banky, ktorej bola platba zaslaná

SS: Špecifický symbol platby (Zákazník si môže tento symbol dohodnúť pri podpise zmluvy pre všetky svoje platby)

Ukážka dát:

VS

TRK

REF

SUMA

MENA

DATUM

POD

IBAN

BIC

SS

1234567890

012-34567890

10184

31,7

EUR

23.11.2018

21.11.2018

SK3111000000198742637541

TATRSKBX

 

1234567890

012-34567891

10176

115,7

EUR

23.11.2018

21.11.2018

SK3111000000198742637541

TATRSKBX

 

Formát nie je možné individuálne prispôsobovať zákazníkom. Zo stránky http://www.sps-sro.sk/sk/O-spolocnosti/Na-stiahnutie.html je možné si stiahnuť ukážkový súbor.

V prípade ďalších otázok sa prosím obráťte na Vášho obchodného zástupcu.[i] textový súbor, ktorý vie otvoriť napr. Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Apple Numbers, Google sheets a mnoho ďalších

[ii] polia sú oddelené bodkočiarkou

15. 7. 2019

Palivový príplatok - medzinárodná preprava

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 15.07.2019 je hodnota palivového príplatku nasledovná: ...

30. 5. 2019

Oznámenie o zmene Cenníka a Obchodných Podmienok od 1.7.2019

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás informovať, že od 1. júla 2019 vstúpia do platnosti nové Obchodné podmienky a nový Cenník...

23. 5. 2019

Kuriéri zvyšujú ceny

Denník SME vo svojej prílohe Doprava a Logistika z 23.5.2019 uverejnil článok s názvom „Kuriéri zvyšujú ceny". Celý článok nájdete tu.


Všetky novinky

2013 – 2019 © slovak parcel service
Tvorba webstránok od AlejTech, spol. s r.o.