Objednávky: 16 877

Vírus COVID-19

05.11.2020

 

Vážení zákazníci,

touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o. je poštovým podnikom a kuriéri spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o. sa nachádzajú v prvej línii. Na to, aby sme zabezpečili bezpečnosť a ochranu našich kuriérov je nevyhnutné, aby ste kuriéra vopred upozornili pred doručením zásielky o tom, že sa nachádzate v domácej karanténe (platí aj pre ľudí bez platného negatívneho certifikátu).

Pokial sa nachádzate v karanténe je možné len bezkontaktné doručenie Vašj zásielky. Takéto doručenie je možné len u štandardnej zásielky a nie je možné ho vykonať pri zásielkach s dobierkou alebo službou podpisu dokumentu. V takomto prípade je nutné dohodnúť si doručenie až po uplynutí karantény.

Spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o. dodržiava a postupuje podľa platných právnych predpisov, ktoré upravujú túto mimoriadnu situáciu, a to najmä nie však len podľa vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane osobných údajov a iné.

Ubezpečujeme vás, že spoločnosť Slovak Parcel Service v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19 realizuje v záujme bezpečnosti a ochrany svojich kuriérov niekoľko epidemiologických opatrení. Všetkých našich kuriérov sme vybavili ochrannými respirátormi najvyššej kvality. Zabezpečili sme im ochranné rukavice a dezinfekčné gély. Informovali sme našich kuriérov o hygienických štandardoch, ktoré je nutné v zmysle nariadenia Svetovej zdravotníckej organizácie prísne dodržiavať.  Opatrenia sme prijali aj na úrovni nami poskytovaných služieb.

Zároveň si dovoľujeme podotknúť, že naši kuriéri dnes zabezpečujú aj dôležité služby vo verejnom záujme, súvisiace so zabezpečením dodávok tovaru do slovenských lekární a drogérií.

Taktiež si Vás dovoľujeme informovať, že v dôsledku opatrení, ktoré prijala vláda Slovenskej republiky môže dôjsť k omeškaniu vyzdvihnutia alebo doručenia vašich zásielok.

Ďakujeme

web 
1. 10. 2022

Palivový príplatok - vnútroštátna preprava

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 01.10.2022 je výška palivového príplatku pre vnútroštátnu prepravu  17 %  z...


Všetky novinky

2013 – 2022 © slovak parcel service
Tvorba webstránok od AlejTech, spol. s r.o.