Objednávky: 16 877

Prehlásenie spoločnosti Slovak Parcel Service ohľadom COVID-19

Vážený obchodný partner,

 

Spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o. prijala v súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa hrozby šírenia ochorenia koronavírusu bezpečnostné a preventívne opatrenia, ktoré slúžia na ochranu zdravia a prevenciu šírenia tohto ochorenia u všetkých osôb nachádzajúcich sa na všetkých strediskách, v centrále spoločnosti a u našich kuriérov.

 

Naša spoločnosť pristúpila k nasledovným preventívnym opatreniam:

·         zrušila všetky zahraničné služobné cesty zamestnancov,

·         obmedzila a pozastavila pracovné návštevy, osobné pohovory, jazykové vzdelávanie a pracovné stretnutia v priestoroch spoločnosti,

·         zrušila osobný výdaj/príjem zásielok na všetkých strediskách a v centrále spoločnosti,

·         nariadila, aby všetci zamestnanci, ktorí sa v posledných 14 dňoch nachádzali v niektorej rizikovej krajine, zostali po dobu 14 dní od návratu z tejto oblasti v domácom prostredí,

·         odporučila zamestnancom necestovať do rizikových krajín ani na súkromné účely a pokiaľ tak i napriek tomu urobia, majú zákaz vrátiť sa na pracovisko po dobu 14 dní,

·         zaviedla na pracovisku „homeoffice“, ak to vyplýva z povahy pracovnej náplne zamestnanca,

·         pri vstupe do areálu zaviedla kontrolu merania teploty všetkým osobám bezpečnostnou strážnou službou. V prípade, že osoba vstupujúca do priestorov spoločnosti Slovak Parcel Service prejavuje príznaky zvýšenej teploty (37,3 °C) alebo respiračného ochorenia (horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie atď.) nebude jej vstup umožnený.

·         denne zabezpečuje umývanie spoločných priestorov na všetkých strediskách a centrále dezinfekčnými prostriedkami, zamestnanci majú povinnosť dbať na zvýšenú hygienu častejším umývaním rúk,

·         zabezpečila pre kuriérov ochranné prostriedky, najmä ochranné rúška/respirátory na ústa, ochranné rukavice, dezinfekčný gél,

·         pristúpila k zrušeniu podpisovania prevzatia zásielky z bezpečnostných dôvodov šírenia nákazy, netýka sa biometrie,

·         vodiči kamiónov vstupujúcich do areálu spoločnosti doporučujeme nosiť ochranné rúška a/alebo vo výnimočných prípadoch opustiť kabínu vodiča.

 

Vzhľadom na vyššie uvedené Vás žiadame, aby ste bezodkladne zabezpečili prijatie rovnakých preventívnych opatrení vo Vašej spoločnosti a u Vašich dodávateľských spoločnostiach.

 

Slovak Parcel Service s.r.o. môže podľa vývoja situácie prijímať aj ďalšie nevyhnutné preventívne opatrenia s cieľom zamedziť šíreniu nákazy COVID-19. Tieto opatrenia môžu mať rôzny charakter, napr. môžu znížiť komfort práce a niektoré činnosti vykonané v priestoroch Slovak Parcel Service s.r.o. alebo na vstupe do areálu čiastočne zdržať, či skomplikovať.

 

Tento list sme zaslali všetkým obchodným partnerom, pretože sa snažíme ochrániť našich zamestnancov a prevádzku spoločnosti.

Oficiálny list nájdete tu


1. 10. 2022

Palivový príplatok - vnútroštátna preprava

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 01.10.2022 je výška palivového príplatku pre vnútroštátnu prepravu  17 %  z...


Všetky novinky

2013 – 2022 © slovak parcel service
Tvorba webstránok od AlejTech, spol. s r.o.