Objednávky: 16 877

EDITOVANIE ELEKTRONICKÉHO PPD

STANOVISKO

EDITOVANIE ELEKTRONICKÉHO PRÍJMOVÉHO POKLADNIČNÉHO DOKLADU

 

Vážení zákazníci/príjemcovia zásielok, 

touto cestou by sme Vás radi informovali ohľadom novovzniknutej možnosti týkajúcej sa príjmového pokladničného dokladu (ďalej len „PPD“) a následných možných opravách v PPD z Vašej strany. 

V prvom rade je potrebné podotknúť, že sa snažíme vyhovieť a zlepšiť komunikáciu medzi spoločnosťou Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej len „spoločnosť SPS“) a Vami ako našim konečným zákazníkom, resp. príjemcom zásielky. Snahou spoločnosti SPS je zjednodušiť a zefektívniť postupy, ktoré dnes umožňujú moderné technológie a najmä nie však len zavádzanie novodobých postupov v spoločnosti SPS. Jednou z aktuálnych zmien je možnosť editovania príjmového pokladničného dokladu

V súčasnosti je možné si stiahnuť príjmový pokladničný doklad a elektronickú faktúru na našej webovej stránke www.sps-sro.sk v časti generátor dokladov. 

PPD musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, avšak v tomto kontexte si dovoľujeme poukázať na skutočnosť, že Vám dávame možnosť  doplniť si, zmeniť, resp. opraviť PPD podľa Vašich skutočných potrieb, prípadne po Vašom dodatočnom konečnom rozhodnutí na koho sa PPD má vystaviť, a to v nasledovných prípadoch:

·      Editovanie mena a priezviska v prípade Fyzických osôb na Obchodné mená Právnických osôb, a naopak;

·      Adresa pobytu fyzickej osoby alebo adresa sídla právnickej osoby,

·      Doplnenie IČO v prípade právnickej osoby.

Spoločnosť SPS poukazuje na skutočnosť, že fixnými a nemennými údajmi sú:

·      Číslo PPD, 

·      Finančná suma uvedená na PPD.

V prípade, ak sa rozhodnete zmeniť, doplniť alebo opraviť PPD, tak si spoločnosť SPS dovoľuje podotknúť, že v  internom systéme spoločnosti SPS zostáva zachovaný pôvodný PPD a spoločnosť SPS PPD nebude opravovať. Spoločnosť SPS bude PPD uchovávať v pôvodnom originálnom znení

Ďalej je potrebné, aby ste si boli vedomí skutočnosti, že ak zmeníte, doplníte alebo opravíte PPD podľa Vašich potrieb, spoločnosť SPS trestnoprávne nezodpovedá za akékoľvek Vaše zásahy do PPD a nenesie zodpovednosť za Vaše zrejmé chyby, nedostatky, či iné nepravdivé údaje, ktoré uvediete na PPD.

Zaslaním Vašej požiadavky na zmenu, doplnenie, resp. opravu PPD potvrdzujete, že ste boli riadne oboznámený so skutočnosťou a nesiete plnú zodpovednosť za nepravdivé údaje na PPD. Spoločnosť SPS zaznamenáva vo svojom internom systéme požadované zmeny, IP adresu, tel. č. a e-mail príjemcu zásielky.
1. 10. 2022

Palivový príplatok - vnútroštátna preprava

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 01.10.2022 je výška palivového príplatku pre vnútroštátnu prepravu  17 %  z...


Všetky novinky

2013 – 2022 © slovak parcel service
Tvorba webstránok od AlejTech, spol. s r.o.