Objednávky: 16 877

ELEKTRONICKÝ PRÍJMOVÝ POKLADNIČNÝ DOKLAD


STANOVISKO

ELEKTRONICKÝ PRÍJMOVÝ POKLADNIČNÝ DOKLAD 

 

Vážení obchodní partneri a zákazníci, 

 

touto cestou by sme Vás radi informovali o zavedení elektronického príjmového pokladničného dokladu a zaujali k nemu nasledovné informačné stanovisko. 

 

Spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217 (ďalej len „spoločnosť SPS“) sa snaží udržať krok s technologickým pokrokom a modernizuje svoje interné procesy, aby poskytla svojim obchodným partnerom, zákazníkom a v poslednom rade príjemcom zásielok nadštandardný komfort. Spoločnosť SPS inovatívne reaguje na novodobé trendy a zaviedla bezpapierovú politiku, ktorá je v súlade s ekologickým trendom. Veľkým prínosom bezpapierovej politiky je zabezpečenie zvýšenej bezpečnosti Vašich osobných údajov, ku ktorým budete mať prístup výhrade Vy ako náš obchodný partner, zákazník, a/alebo príjemca zásielok, čím sa značne eliminuje riziko zneužitia Vašich osobných údajov.

 

Spoločnosť pri zavedení elektronického príjmového pokladničného dokladu postupuje v zmysle platnej právnej legislatívy, najmä nie však len zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a iné. Ďalej si dovoľujeme uviesť, že elektronická verzia príjmového pokladničného dokladu o úhrade dobierky (resp. peňažnej sumy) je rovnocenná papierovej verzii a spĺňa všetky potrebné náležitosti podľa platnej právnej legislatívy.

 

Elektronický príjmový pokladničný doklad môžete nájsť na stránke spoločnosti SPS – https://www.sps-sro.sk/sk/generator-dokladov.html, kde si môžete elektronický príjmový pokladničný doklad stiahnuť podľa návodu na stránke spoločnosti SPS. V prípade, ak ste uviedli Váš e-mail alebo telefónne číslo, elektronický príjmový pokladničný doklad bude doručený automaticky do Vašej e-mailovej schránky alebo prostredníctvom SMS správy. 

 

Ďakujeme.

 

 

 

Slovak Parcel Service s.r.o.
25. 10. 2021

Palivový príplatok - medzinárodná preprava

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 25.10.2021 je hodnota palivového príplatku nasledovná: ...

4. 8. 2021

Nové obchodné podmienky od 15.8.2021

Vážení zákazníci, pripravili sme aktualizáciu Obchodných podmienok, ktoré nadobudnú účinnosť od 15.8.2021.  Venujte pozornosť...

2. 8. 2021

Palivový príplatok - vnútroštátna preprava

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 01.08.2021 je výška palivového príplatku pre vnútroštátnu prepravu  6 %  z...


Všetky novinky

2013 – 2021 © slovak parcel service
Tvorba webstránok od AlejTech, spol. s r.o.